Меню 
Головна
Авторизація
Каталог рефератів
Освітні новини
Додати реферат
Опитування
Wap обмінник
Дошка оголошень
Написати нам листа
Реклама на сайті

 Пошук рефератів 

 Реклама 


 Реклама 

 Зверніть увагу 
WAP-обмінник Перекладач на 12 мов
Корисні сайти Каталог ВНЗ України

Увага, адміністрація сайту Українські реферати не несе відповідальність за
матеріали розміщені на сайті, всі файли належать їх авторам.
Сайт слугує сервером для обміну роботами.
Додавайте якомога більше своїх робіт. Додати реферат
Ми щиро вдячні Вам за це!!!

 Освітні новини 
- Ученые аристократы
- Исследовательский метод обучения в двухуровневой подготовке учителей
- 19 листопада у Львові AIESEC проводить круглий стіл
- У Львівській області 9-річний учень відібрав в 7-річного хлопчика понад 1,5 тис. грн
- В Одесі перенесено слухання справи щодо законності зміни міськрадою статусу мов навчання у школах

 Нові реферати 
01. Детекторы ионизирующих излучений
02. Дефект масс и энергия связи ядер
03. Деформация металлов
04. Железные Дороги России
05. Действие электрического тока на организм человека
06. Дуговой разряд в газах
07. Дослідження електронної провідності монокристалів дийодиту свинцю в поляризаційній комірці
08. Дослідження фазових перетворень в аморфній стрічці Fe76-Si13-B11 при імпульсному нагріванні
09. Дослідження стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням
10. Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників

 Українські реферати... 
Початок разділу > Педагогіка > Педагогіка

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки

  ПедагогікаСЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.
Семінарське заняття №1.
ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ
План.
1. Педагогіка як наука про виховання.
2. Предмет педагогіки, її основні категорії.
3. Методологія педагогіки.
4. Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Завдання педагогіки.
5. Різноманітність течії зарубіжної педагогіки.
АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.
І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ.
1. Охарактеризуйте властивості виховання як суспільного явища.
2. Перерахуйте стадії розвитку педагогіки.
3. Розкрийте зміст поняття народна педагогіка. Хто і в якому році вперше ввів цей термін?
4. Розкрийте зміст поняття “етнопедагогіка”. Хто вперше ввів цей термін?
5. Доведіть, що педагогіка народознавства важливий напрям у сучасній педагогіці і шкільній практиці.
6. Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки.
7. Дайте характеристику ступенів козацького виховання.
8. Доведіть, що праці Я. А. Краменського заклали основу для розгляду педагогіки як самостійної науки.
9. Обґрунтуйте властивості духовної педагогіки.
10. Визначіть структуру та джерела педагогіки.
11. Спробуйте визначити предмет педагогіки.
12. Перерахуйте категорії педагогіки, доведіть їх взаємозв’язок і взаємообумовленість?
13. Чому справжнє виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом і характером?
14. Поясніть сутність національного виховання.
15. Розкрийте сутність навчання і освіти.
16. Доведіть, що фундамент української педагогіки становлять українська народна філософія, праці та ідеї українських філософів.
17. Перерахуйте ідеї української народної філософії.
18. Назвіть педагогічні науки.
19. Чому, останнім часом бурхливо стала розвиватися соціальна педагогіка? Проаналізуйте її структуру.
20. Обґрунтуйте важливість і необхідність міжпредметних зв’язків педагогіки з філософією і анатомією людини.
21. Визначіть об’єкти, типи та форми зв’язку педагогіки з іншими науками.
22. Спробуйте обґрунтувати завдання педагогіки на сучасному етапі.
23. Охарактеризуйте різноманітні течії зарубіжної педагогіки.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Педагогіка як наука і мистецтво”. (4,14) Література: 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна 21 століття”) – К; 1994 р. 2. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.,1990 г. 3. Закон України “Про загальну середню освіту”. – К., 1999 р. 4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. Навч. посібник. – К., 1993 р. 5. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1986 р. 6. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996 р. Семінарське заняття №2. ТЕМА: РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ План. 1. Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. 2. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. 3. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості. 4. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні особистості. 5. Вікові етапи розвитку особистості школяра. 6. Аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 1. Охарактеризуйте напрямки розвитку особистості. 2. Перерахуйте фактори розвитку особистості. 3. Доведіть, що індивідуальний розвиток людини – це кількісні зміни організму, що проходять у процесі життя людини як соціальної істоти. 4. Доведіть, що формування особистості – становлення людини як соціальної істоти яке проходить у результаті розвитку і виховання. Охарактеризуйте види формування особистості. 5. Сформулюйте, в чому полягає діалектична взаємодія між біологічним факторами, середовищем та вихованням. 6. Розкрийте функції виховання в розвитку і формуванні особистості. 7. Доведіть, що виховання не тільки визначає розвиток, а й само залежить від розвитку. 8. Висловіть свої міркування, щодо вчення Л. С. Виготського про “зону ближнього розвитку”. 9. Що ми називаємо спадковістю? 10. Охарактеризуйте процес соціалізації. У чому мета соціалізації? 11. Чому необхідно проводити спеціальну виховну роботу з профілактики негативних явищ суспільного життя? 12. Назвіть рушійні сили з розвитку особистості. 13. Визначте закономірності розвитку особистості. 14. Охарактеризуйте види діяльності, які впливають на розвиток особистості. 15. Проаналізуйте різні види спілкування. 16. Чому умовою розвитку і формування особистості є прояв нею активності в цьому процесі? У яких напрямках проявляється активність? 17. Чому границі вікових періодів є відносно рухливими? 18. Охарактеризуйте особливості дітей молодшого шкільного віку. 19. Дайте характеристику особливостей підліткового віку. 20. Визначте особливості юнацького віку. 21. Доведіть, що у кожній віковій групі є значні індивідуальні відмінності між дітьми. 22. Розкрийте зміст гіпотез щодо виникнення явищ акселерації. 23. Дайте характеристику зарубіжним теоріям розвитку і формування особистості. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “розвиток людини”, “особистість”, “формування особистості”, “спадковість”, “середовище”, “соціалізація”, “макрофактори”, “мезофактори”, “мікрофактори”, “діяльність”, “спілкування”, “самовиховання”, “об’єкт виховання”, “суб’єкт виховання”, “акселерація”, “гетерозія”, “урбанізація”, “нітритивність”, “опромінювання”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 1.”Основні види діяльності, в яких формується творча особистість” (2,46) 2. “Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності” (2,56) Література: 1. Галузинський В. М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. – К., 1982. 2. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробитництва. – К., 1993. 3. Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994. 4. Педагогіка / За редакцією М. Д. Ярмаченка. – К., 1986. 5. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. – К., 1997. 6. Фіцула М. М. Педагогіка – Тернопіль, 1997. Семінарське заняття №3 ТЕМА: МЕТА І ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ. План. 1. Мета виховання, її об’єктивний характер. Ідеал національного виховання. 2. Основні напрямки всебічного розвитку особистості. Програма виховання як система цілей виховання. 3. Зарубіжна педагогіка про мету виховання. І. АЛГОРИТМИ САМОПІДГОТОВКИ: 1. Визначте загальну мету виховання. Як склалася концепція ідеалу розвиненої людини? 2. Розкрийте головну мету національного виховання на сучасному етапі. 3. Охарактеризуйте ідеали школярів різного віку за змістом, будовою і дієвістю. 4. Доведіть, що в остову свого розуміння ідеалу національного виховання Григорій Ващенко кладе загальнолюдські і національні вартості. 5. Поясніть, чому кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу ролей, необхідних для суспільного життя? 6. Охарактеризуйте зміст національного виховання. 7. Перерахуйте основні напрямки всебічного розвитку особистості. Розкрийте їх зміст. 8. Розкрийте пріоритетні напрямки реформування, визначенні Державною національною програмою “Освіта”. 9. Дайте узагальнюючу характеристику програми виховання. 10. Перерахуйте компоненти духовного світу особистості українця, які необхідно враховувати у процесі реалізації напрямів національного виховання. 11. Назвіть державні документи у яких визначено головну мету, пріоритетні напрямки, основні шляхи реформування української системи національного виховання. 12. Проаналізуйте цілі виховання, що передбачаються у сучасній зарубіжній педагогіці. ІІ. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “мета виховання”, “загальна мета виховання”, “головна мета національного виховання”, “ідеал”, “зміст ідеалу”, “дієвість ідеалу”, “національна психологія”, “національний характер і темперамент”, “національний спосіб мислення”, “народна мораль, етика”, “народна естетика”, “народна правосвідомість”, “національна філософія”, “національний світогляд”, “національна ідеологія”, “національна свідомість та самосвідомість”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Завдання гармонійного виховання української молоді” (1, 183). ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 1. Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 17. 2. Державну національну програму “Освіта (Україна ХХІ ст.). Розділ “Національне виховання”. Література: 1. Ващенко І. Виховний ідеал. – Полтава, 1992. 2. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К., 1997. 3. Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994. 4. Мартинюк І. В. Національне виховання: теорія і методика. – К., 1995. 5. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Ів.-Франківськ, 1996. 6. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. – К., 1976. 7. Фіцула М. М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997. 8. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. – Мюнхен-Тернопіль, 1992. Семінарське заняття №4. ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ План. 1. Основні історичні етапи розвитку системи освіти. 2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). 3. Типи навчально-виховних закладів. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. дАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Охарактеризуйте сутність формальної і матеріальної освіти у царській Росії. 2. Чому царат не вважав за потрібне давати освіту всьому народові? 3. На конкретному прикладі розкрийте нереальність завдань “нової школи”. 4. Визначте особливості системи народної освіти України у 20-х роках ХХ ст. 5. Дайте характеристику системи освіти України у 30-х роках ХХ ст. 6. Сформулюйте головну мету Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). 7. Розкрийте напрямки реформування дошкільного виховання, середніх закладів освіти та національного виховання. 8. Проаналізуйте стратегічні завдання у галузі вищої освіти. 9. Перерахуйте принципи системи освіти України. 10. Назвіть мету та основні завдання вищих навчальних закладів. Які освітні заклади вважаються вищими навчальними закладами. 11. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні фахівців. 12. Назвіть типи навчально-виховних закладів, що забезпечують загальноосвітню і професійну підготовку учнів. 13. Назвіть основні типи загальноосвітньої школи. 14. Назвіть мету та основні завдання навчання і виховання дітей у загальноосвітній школі. 15. Укажіть основну різницю між школою, гімназією і коледжем. ІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Поняття системи освіти в Україні” (4,68). ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Розділ ІІ. “Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти”. Література: 1. Галузинський В. М., Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995. 2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”) – К., 1994. 3. Закон України “Про загальну середню освіту”, - К., 1999. 4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К., 1993. 5. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. – К., 1993. Семінарське заняття №5. ТЕМА: СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ План. 1. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. 2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. 3. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. 4. Перевиховання, його функції, етапи і принципи. 5. Результати процесу виховання, їх виявлення. 6. Шляхи підвищення ефективності і процесу виховання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НІ ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте специфічні особливості процесу виховання. 2. Назвіть структурні елементи процесу виховання. 3. Охарактеризуйте рушійні сили виховного процесу. 4. Назвіть і дайте характеристику компонентів процесу виховання. 5. Визначте етапи процесу виховання. 6. Дайте характеристику управління процесом виховання. 7. Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду психолого-педагогічної готовності педагога до здійснення виховної діяльності. Розкрийте сутність його готовності. 8. Чому самовиховання є вищим етапом виховного процесу? 9. Обґрунтуйте умови за яких здійснюється в школі самовиховання. 10. Визначте етапи педагогічного керівництва самовихованням учнів. 11. Поясніть зміст психологічних і практичних прийомів самовиховання. 12. Обґрунтуйте значення самовиховання у народній педагогіці. 13. Дайте узагальнюючу характеристику функцій перевиховання. 14. Перерахуйте етапи перевиховання. 15. Охарактеризуйте принципи перевиховання. 16. Чому процеси виховання, самовиховання і перевиховання тісно пов’язані між собою і часто переплітаються? 17. Проаналізуйте фактори від яких залежить ефективність виховання. 18. Охарактеризуйте рівні вихованості. 19. Назвіть основні показники рівня вихованості школяра. 20. Чому рівень вихованості особистості можна оцінити і за її ставленням до оточуючої дійсності? 21. Назвіть критерії вихованості визначені народною педагогікою. 22. Перерахуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “процес виховання”, “свідомість”, “почуття”, “навичка”, “звичка”, “самовиховання”, “перевиховання”, “вихованість школярів”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Самовиховання: історія, теорія, методика” (1,94) “Перевиховання: історія, теорія, методика” (1,101). ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Концепцію національного виховання. Розділ 1. “Сутність і особливості національного виховання”. Література: 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) – К., 1994. 3. Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994. 4. Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. – М., 1984. 5. Рувинськи Л. И. Воспитание и самовоспитание школьников. – М., 1969. 6. Українська національна система виховання. – К., 1991. 7. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. – К., 1981. 8. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих пед.закладів освіти. – Тернопіль, 1997. 9. Шилова В. П. Изучение воспитанности школьников. – М., 1982. Семінарське заняття №6. ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ План. 1. Закономірності процесу виховання. 2. Основні принципи виховання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Чому, на Вашу думку, виховання органічно зв’язане із суспільними потребами і умовами виховання? 2. Доведіть, що людина виховується під впливом різноманітних факторів. 3. Поясніть чому найбільш успішно проходить процес виховання в природному для виховання національному руслі з врахуванням його національного менталітету? 4. Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, поглядів, переконань, емоційну сферу. 5. Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні. 6. Перерахуйте закономірності виховання. 7. Розкрийте зміст принципів виховання: • цілеспрямованість; • зв’язок з життям; • єдність свідомості і поведінки; • виховання в праці; • виховання особистості в колективі; • поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів; • повага до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; • індивідуальний підхід; • наступність; • єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. 8. Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією національного виховання: • народність; • природовідповіність; • гуманізація; • демократизація; • етнізація. 9. Доведіть взаємозв’язок закономірн6остей і принципів виховання. 10. Доведіть соціальне значення принципів національного виховання як основи вдосконалення виховного процесу у сучасній школі. 11. Обґрунтуйте, що загальні принципи виховання включають в себе і принципи педагогіки і народознавства. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ: “закономірності виховання”, “принципи виховання”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Рушійні сили, закономірності і принципи виховання” (3,96). ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Концепцію національного виховання. Розділ 2. “Принципи національного виховання”. Література: 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навчальний посібник. – К., 1995. 2. Закон України “Про загальну середню освіту”. – К., 1999. 3. Касьяненко М. Д. педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. – К., 1993. 4. Кравець В. П. Психологія сімейного життя. – Тернопіль, 1995. 5. Педагогіка (За редакцією М. Д. Ярмаченка). – К., 1986. 6. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Ів.-Франківськ, 1996. Семінарське заняття №7. ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ План. 1. Розумове виховання. 2. Моральне виховання. 3. Трудове виховання. 4. Естетичне виховання. 5. Фізичне виховання. 6. Шляхи реалізації змісту виховання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ІВДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Перерахуйте основні напрями змісту виховання. 2. Визначте специфічні завдання розумового виховання. 3. Обґрунтуйте важливість розвитку мислення і різних його видів. 4. Доведіть необхідність формування в учнів культури розумової праці. 5. Які вміння входять до культури розумової праці? 6. Чому у системі розумового виховання важливе місце займає мовна культура учнів? 7. В чому суть, структура світогляду, яке його суспільне призначення і функції? 8. Розкрийте сутність релігійного світогляду. 9. Охарактеризуйте сутність та зміст морального виховання у національній школі. 10. Визначте етапи розвитку національної свідомості людини. 11. Розкрийте зміст системи моральних цінностей. 12. Розкрийте напрямки виховної роботи з формування в учнів несприйнятливості д алкоголю, нікотину, наркотиків. 13. Доведіть, що статеве виховання забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді. 14. Поясніть, чому виховання свідомої дисципліни, обов’язку і відповідальності є актуальним у сьогоднішніх умовах. 15. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів на сучасному етапі розвитку суспільства. 16. Дайте узагальнюючу характеристику завдань трудового виховання та вимог до трудової діяльності учнів. 17. Визначте елементи системи трудового виховання учнів. 18. Розкрийте завдання, зміст, етапи та методи профорієнтаційної роботи. 19. Розкрийте завдання, систему, суперечності і засоби здійснення екологічного виховання. 20. Обґрунтуйте важливість естетичного виховання. 21. На конкретних фактах доведіть необхідність фізичного виховання. 22. Визначте завдання фізичного виховання. 23. Проаналізуйте зміст і засоби фізичного виховання. 24. Охарактеризуйте систему форм фізичного виховання. 25. Розкрийте сутність національної системи єдиноборств. 26. Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного виховання. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “розумове виховання”, “науковий світогляд”, “світогляд”, “релігія”, “моральне виховання”, “етика”, “екологічне виховання”, “статеве виховання”, “шкільна дисципліна”, “свідома дисципліна”, “відповідальність”, “правове виховання”, “трудове виховання”, “спеціальна підготовка”, “економічне виховання”, “естетичне виховання”, “фізичне виховання”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Фізкультурно-оздоровче виховання” (4,171). ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Концепцію національного виховання. Розділ 3. “Основні напрями національного виховання”. Література: 1. Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. – М., 1979. 2. Державна національна програма. “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). – К., 1994. 3. Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1985. 4. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. Ів.-Франківськ, 1996. 5. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів освіти. – Тернопіль, 1997. Семінарська заняття №8. ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ План. 1. Поняття про методи виховання. 2. Класифікація методів виховання: а) методи формування свідомості особистості; б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців; г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. 3. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 1. Охарактеризуйте сутність групи методів формування свідомості особистості. 2. Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями. 3. Дайте коротку характеристику прийомів, що сприяють підвищенню ефективності фронтальної бесіди. 4. Чому, на Вашу думку, особливу трудність для педагога викликає індивідуальна бесіда? 5. Розкрийте особливість епізодичної лекції та циклу лекцій. 6. Чому диспут є ефективним методом формування свідомості особистості? 7. Перерахуйте вимоги, що ставляться щодо проведення диспуту. 8. В чому, на Вашу думку, полягає особливість виховного впливу прикладом? 9. Назвіть умови, яких необхідно дотримуватись при використанні методів формування свідомості особистості. 10. Перерахуйте методи формування суспільної поведінки. 11. А. С. Макаренко вважав, що без щирої, переконливої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Як ви розумієте зміст його слів? 12. Проаналізуйте форми пред’явлення вимог вихованцям. 13. Охарактеризуйте шляхи і етапи формування громадської думки. 14. Сформулюйте вимоги, яких слід дотримуватись при використанні методу вправ. 15. Чому метод привчання має особливе значення у вихованні.? 16. Доведіть, що застосування методу доручення вимагає врахування індивідуальних особливостей учнів. 17. Розкрийте значення створення виховуючих ситуацій. 18. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності. 19. Визначте умови підвищення виховної ефективності заохочення і покарання. 20. Перерахуйте методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. 21. Визначте умови оптимального вибору методу виховання. 22. Проаналізуйте взаємообумовленість методів виховання. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “метод виховання”, “прийом виховання”, “фронтальна бесіда”, “індивідуальна бесіда”, “лекція”, “диспут”, “метод прикладу”, “педагогічна вимога”, “прохання”, “довір’я”, “схвалення”, “натяк”, “умова”, “недовір’я”, “осуд”, “погроза”, “вправи”, “привчання”, “доручення”, “змагання”, “заохочення”, “покарання”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості”. (1,115) IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Концепцію національного виховання. Розділ 4. “Система безперервного національного виховання”. Література: 1. Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник. – К., 1993. 2. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченко. – К., 1989. 3. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль, - К., 1996. 4. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання – Івано-Франківськ, 1996. 5. Українська національна система виховання. – К., 1991. Семінарське заняття №9. ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ План. 1. Позакласна та позашкільна виховна робота. 2. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи. 3. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте сутність позакласної та позашкільної виховної роботи. 2. Визначте завдання позакласної та позашкільної виховної роботи. 3. Обґрунтуйте зміст позакласної та позашкільної виховної роботи. 4. Визначте принципи організації позакласної та позашкільної виховної роботи. 5. Обґрунтуйте основу класифікації форм організації виховання. 6. Перечисліть форми масової виховної роботи. 7. Чому, на вашу думку, поширеною формою масової виховної роботи є читацька конференція? 8. Доведіть, що ефективною формою організації виховання учнів є вечори запитань і відповідей. 9. Перечисліть групові форми виховної роботи. 10. Обґрунтуйте важливість і необхідність проведення тематичних і оглядових політінформацій. 11. Чому година класного керівника є важливим засобом формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки? 12. Спробуйте обґрунтувати виховну цінність участі учнів у гуртках художньої самодіяльності. 13. Доведіть, що активна участь учнів у підготовці стінної газети допомагає формулювати у них чесність, принциповість, вміння аналізувати і давати оцінку явищам і факторам. 14. Перечисліть індивідуальні форми виховної роботи. 15. Поясніть важливість такої індивідуальної форми виховної роботи, як позакласне читання учнів. 16. Розкрийте зміст і значення колекціонування для інтелектуального розвитку школярів. 17. Назвіть методи, які використовуються у позакласній та позашкільній виховній роботі. 18. Доведіть важливість і необхідність використання у позакласній і позашкільній роботі педагогіки народного календаря. 19. Розкрийте завдання і зміст роботи основних позашкільних установ. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “позакласна робота”, “позашкільна робота”, “педагогіка народного календаря”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Основні форми організації виховання”. (1, 118). IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: “Державну національну програму “Освіта. Україна ХХІ ст.”. Розділ 5. “Позашкільне навчання і виховання”. Література: 1. Касьяненко М. Д. “Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 2. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. – К., 1991. 3. Коротов В. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса – М., 1983. 4. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. – Умань, 1993. 5. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка – К., 1986. 6. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль. – К., 1996. 7. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996. Семінарське заняття №10. ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ План. 1. Планування роботи класного керівника. 2. Виховання учнівського колективу: а) ознаки колективу, його структура і типи; б) динаміка і етапи розвитку колективу; в) органи колективу, їх функції, умови ефективності діяльності. 3. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості. Церква. 4. Дитячі та молодіжні організації. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Перерахуйте функції класного керівника визначені Положенням про середню загальноосвітню школу України. 2. Охарактеризуйте вимоги щодо складання плану роботи класного керівника. 3. Обґрунтуйте вимоги щодо складання плану роботу класного керівника. 4. Визначте ознаки дитячого колективу. 5. Спробуйте охарактеризувати типи шкільних колективів. 6. Назвіть функції колективу. 7. Розкрийте сутність законів життя дитячого колективу. 8. Проаналізуйте стадії розвитку колективу. 9. Визначте шляхи згуртування учнівського колективу. 10. Дайте коротку характеристику діяльності комісії, які працюють під керівництвом учкому. 11. Визначте умови підвищення ефективності учнівського самоврядування. 12. Запропонуйте критерії підбору активу класу. 13. Чому збори колективу класу є важливим органом учнівського самоврядування? 14. Охарактеризуйте поширені моделі розвитку взаємовідносин між особистістю і колективом. 15. Перерахуйте умови за яких підвищується виховний вплив колективу на його членів. 16. Окресліть напрямки допомоги педагогічного колективу учнівському. 17. Наведіть думки А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. П. Іванова та І. П. Щетиніна щодо стосунків в учнівському колективі. 18. Проаналізуйте думку М. Красовицького щодо виховання “в колективі і через колектив”. 19. Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання. 20. Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім’ї. 21. Спробуйте визначити напрямки піклування школи про виховання дітей у сім’ї. 22. Визначте напрямки діяльності громадськості з надання допомоги школі і сім’ї у вихованні дітей у сім’ї. 23. Чому церква, на вашу думку, допомагає людині стати людянішою? 24. Назвіть засоби впливу релігії. 25. Дайте характеристику методики релігійного самовпливу і самовиховання. 26. Як ви думаєте, чого можна повчитися і що перейняти педагогом від релігії? 27. Розкрийте завдання ПЛАСТУ. 28. Визначте основні напрямки та форми діяльності товариства “Сокіл”. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “колектив”, “система перспективних ліній”, “органи колективу”, “конформізм”, “гармонія”, “нонконформізм”, “сім’я”, “церква”, “Скоб”. ІІІ. ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть любов’ю учнів школи, де навчалися ви? Література: 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995. 2. Ковальов С. В. Психологія сімейних відносин. – М., 1987. 3. Концепція безперервної системи виховання. – К., 1994. 4. Концепція школи нової генерації української національної школи – родини. – К., 1994. 5. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. – Т., 1995. 6. Приходько Н. І. Педагогические основы ученического самоуправления. – М., 1990. 7. Стельмахович В. О. Мудрая власть коллектива. – М., 1983. Семінарське заняття №11. ТЕМА: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ. План. 1. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики викладання окремих предметів. 2. Методологія процесу навчання. 3. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації. 4. Основні компоненти процесу навчання. 5. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі. 6. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. 7. Види навчання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Що таке дидактика? 2. Що є предметом дидактики? 3. Що є об’єктом дидактики і методики? Що виділяє в цьому об’єкти дидактика та методика? 4. Перерахуйте основні категорії дидактики. 5. Доведіть, що дидактика відноситься до методики, як теорія до практики і також як теорія до теорії. 6. Змоделюйте схему, яка б відображала взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики. 7. Розкрийте проблеми сучасної дидактики. 8. Чому “процес навчання” слід відрізняти від “навчального процесу”. 9. Визначте методологічну основу процесу пізнання. 10. Охарактеризуйте спільні ознаки процесу пізнання і процесу навчання. 11. Охарактеризуйте відмінні ознаки процесу пізнання і процесу навчання. 12. Змоделюйте схему шляху пізнання наукової істини. 13. Проаналізуйте суперечності які є рушійними силами навчального процесу. 14. Охарактеризуйте освітню, виховну і розвиваючу функцію навчання. 15. Дайте характеристику розвитку мислення на основі загальних розумових дій і операцій. 16. Вкажіть шляхи реалізації освітньої, виховної і розвиваючої функції на уроках. 17. Доведіть, що навчання має двохсторонній характер. 18. Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання? 19. Визначте компоненти процесу навчання. 20. Чому від стилю спілкування між вчителем та учнем та впливу оточуючого середовища залежить результативність процесу навчання? 21. Перерахуйте вимоги, що ставляться до викладацької діяльності вчителя. 22. Визначте елементи діяльності вчителя в процесі викладання. 23. Обґрунтуйте передумови навчальної діяльності учня. 24. Розкрийте сприятливі умови позитивного ставлення учня до навчання. 25. На конкретних прикладах обґрунтуйте типові варіанти навчальної діяльності учня. 26. Назвіть ланки внутрішнього процесу засвоєння знань. 27. Охарактеризуйте сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення нового навчального матеріалу та застосування знань, вмінь і навичок. 28. Чому ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчальної діяльності школярів. 29. Від чого залежить ефективність засвоєння знань учнями. 30. Назвіть основні види навчання учня. 31. Охарактеризуйте сутність пояснювально-ілюстративного навчання. 32. Розкрийте зміст проблемного навчання. 33. Назвіть основні способи і прийом створенні проблемних ситуацій. 34. Визначте етапи процесу засвоєння знань проблемним шляхом. 35. Поясніть, чому проблемне навчання має недоліки? 36. Спробуйте обґрунтувати методи проблемного навчання. 37. Дайте характеристику програмованого навчання. 38. Поясніть зміст розгалуженого програмування. 39. Поясніть зміст розгалуженого програмування. 40. Визначте позитивні і негативні сторони програмованого навчання. 41. Чому алгоритмізація навчання сприяє успішному засвоєнню учнями знань і розумових дій. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “дидактика”, “категорії дидактики”, “функції навчання”, “проблема”, “проблемна ситуація”, “структурування”, “систематизація”, “конкретизація”, “варіювання”, “доведення”, “висновок”, “пояснення”, “класифікація”, “аналіз”, “синтез”, “порівняння”, “узагальнення”. ІІІ. Використовуючи факти з предмета вашої спеціальності охарактеризуйте функції навчання. Підготуйте виступ. IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 3, 5, 6, 7. Література: 1. Безпалько В. П. Програмированное обучение. – М., 1970. 2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995. 3. Державна національна програма “Освіта (“Україна ХХІ ст.”). – К., 1994. 4. Дидактика современной школы. – К., 1997. 5. Концепція середньої загальноосвітньої школи України. – К., 1990. 6. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М., 1983. 7. Махмутов М. І. Теория и практика проблемного обучения. – М., 1972. 8. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986. 9. Фіцула М. М. Педагогіка. – Т., 1997. Семінарське заняття №12. ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИВ НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ. План. 1. Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України “Про загальну середню освіту”. 2. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи. 3. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти. 4. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). 2. Що таке зміст освіти? 3. Охарактеризуйте елементи освіти визначені І. Я. Лернером. 4. Визначте типи навчальних предметів які забезпечують провідні елементи освіти. 5. Обґрунтуйте вимоги, яким має відповідати зміст освіти. 6. Вкажіть шляхи вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог розбудови національної школи. 7. Що таке навчальний план? 8. Чому у навчальному плані всіх типів шкіл виділено державний і шкільний компоненти. 9. Обґрунтуйте вимоги до навчального плану. 10. Проаналізуйте вимоги до навчальних програм. 11. Перерахуйте вимоги до підручника, охарактеризуйте його структуру. 12. Дайте характеристику репродуктивних, проблемних, програмованих та комплексних текстів підручника. 13. Чому всі питання і завдання підручників поділяються на репродуктивні і продуктивні. 14. Розкрийте сутність принципів за якими можна формувати зміст навчального матеріалу підручників. 15. Перерахуйте компоненти змісту підручника. 16. Назвіть принципи підбору змісту підручника. 17. Чому вчитель у процесі навчання орієнтується на підручник? 18. Визначте особливості у роботі з підручником. 19. Що таке загальна освіта? 20. Охарактеризуйте види знань. 21. Перерахуйте характерні особливості повноцінних знань. 22. Доведіть, що знання просвіт поділяються на теоретичні і фактичні. 23. Дайте характеристику вмінням і навичкам. 24. Перерахуйте найважливіші загально-навчальні вміння і навички, якими має оволодіти кожен учень. 25. Охарактеризуйте відмінність навчального предмета від науки. 26. Визначте основні компоненти змісту навчального предмета. 27. Чому у процесі вивчення навчальних дисциплін необхідно здійснювати внутріпредметні і міжпредметні зв’язки. 28. Розкрийте сутність політехнічної освіти. 29. Розкрийте сутність професійної освіти. 30. Проаналізуйте особливості змісту освіти в зарубіжних державах. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “зміст освіти”, “навчальний план”, “державний компонент”, “шкільний компонент”, “навчальна програма”, “підручник”, “навчальний посібник”, “загальна освіта”, “знання”, “вміння”, “навички”, “наука”, “навчальний предмет”, “поняття”, “закон”, “закономірність”, “теорія”, “ідея”, “внутріпредметні зв’язки”, “міжпредметні зв’язки”, “політехнічна освіта”, “професійна освіта”. ІІІ. Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною. IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 1. Державну національну програму “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). Розділи “Загальна середня освіта”, “Професійна освіта”. 2. Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 12, 14, 15, 16. Література: 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). – К., 1994. 2. Державні стандарти загальної середньої освіти України, - К., 1997. 3. Закон України “Про загальну середню освіту”. – К., 1999. 4. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986. 5. Яремчук В. Д. Національні проблеми загальноосвітньої школи України: історія і сучасність. – К., 1993. Семінарське заняття №13. ТЕМА: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ. План. 1. Закономірності навчання. 2. Характеристика принципів навчання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте сутність закономірностей навчання. 2. Доведіть, що принципи навчання є основними вихідними положенням теорії навчання. 3. Перерахуйте принципи навчання. 4. Охарактеризуйте принцип науковості. 5. Доведіть, що принцип систематичності і послідовності навчання передбачає систему в роботі вчителя та учня. 6. Обґрунтуйте важливість принципу доступності та принципу зв’язку навчання з життям. 7. Поясніть, чому застосування принципу свідомості й активності сприяє перетворенню школяра з пасивного об’єкта навчання на активності його суб’єкт. 8. Що сприяє активізації пізнавальної діяльності? 9. Визначте сутність афоризму – краще один раз побачити, ніж сто раз почути. 10. Назвіть види та функції наочності. 11. Сформулюйте вимоги до використання наочності. 12. Схарактеризуйте зміст принципу міцності знань, вмінь та навичок. 13. Розкрийте сутність індивідуального підходу. Доведіть, що він має багато спільного з особистіснім підходом. 14. Чому, на вашу думку, принцип емоційності навчання є дуже важливим? 15. Який взаємозв’язок між закономірностями і принципами навчання? 16. У чому полягає взаємозв’язок між принципами навчання? 17. Сформулюйте найважливіші дидактичні правилами, які випливають з принципів систематичності і послідовності активності і самостійності. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “дидактика”, “закономірність”, “принцип”, “правило”. ІІІ. Ознайомтесь із шкільною програмою фізичного виховання. Як на вашу думку, в ній реалізуються принципи науковості, систематичності і доступності навчання? IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту” Статті 30, 31, 32, 33. Література: 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник – К., 1995. 2. Дидактиктика современной школы, - К., 1987. 3. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка, - К., 1986. 4. Практикум з педагогіки: Метод. посібник / І. Д. Звєрева, Л. Г. Коваль. – К., 1996. 5. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих навчальних пед. закладів освіти. – Тернопіль, 1997. Семінарське заняття №14. ТЕМА: МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ. План. 1. Поняття про методи навчання і їх класифікація. 2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. 4. Методи контролю і самоконтролю у навчанні. 5. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. 6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання. 7. Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Проаналізуйте підходи до класифікації методів навчання. 2. Дайте визначення методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 3. Перерахуйте словесності методи навчання. 4. Охарактеризуйте вимоги до розповіді та вид розповіді. 5. Обґрунтуйте значення пояснення та лекції. 6. Дайте характеристику видів бесід. 7. Розкрийте вимоги до формулювання запитань та відповідей учнів. 8. Доведіть, що такі методи як дискусія та диспут сприяють розвитку логічного мислення у школярів. 9. Чому метод драматизації знаходить широке застосування переважно під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу? 10. Охарактеризуйте роботу з підручником під час вивчення нових знань. 11. Які методи належать до групи наочних методів? 12. Перерахуйте практичні методи навчання. 13. Визначте вимоги до вправ і їх виконання та види вправ. 14. Дайте характеристику лабораторних, практичних і дослідних робіт. 15. Проаналізуйте індуктивний, дедуктивний, репродуктивний та проблемно-пошуковий методи навчання. 16. Поясніть сутність методів стимулювання. 17. Визначте особливості двох груп методів стимулювання навчальної діяльності учнів (методи формування, стимулювання обов’язку і відповідності в навчанні). 18. Розкрийте суть методів контролю. 19. Охарактеризуйте метод усного контролю, етапи усного опитування та перевірочні питання і завдання вчителя за формою викладу, за формою вираження, за формою перевірки знань. 20. Доведіть необхідність індивідуального, фронтального та ущільненого опитування. 21. Назвіть методи письмового контролю. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони даного методу. 22. Розкажіть про тестову перевірку знань, переваги і недоліки цього виду перевірки. 23. Доведіть важливість графічної перевірки знань учнів та програмованого опитування. 24. Обґрунтуйте важливість іспитів. 25. Розкрийте суть та значення самоконтролю і самооцінки учнів. 26. Перерахуйте засоби навчання. 27. Чому на вашу думку важливими є такі засоби навчання як слово вчителя, підручник та ТЗН. 28. Яким вимогам повинно відповідати комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання. 29. Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з ЕОМ. 30. Продумайте і розкажіть про вибір поєднання методів і засобів навчання. 31. Проаналізуйте методи навчання в зарубіжній теорії і практиці. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “метод”, “прийом”, “дія”, “операція”, “засіб”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Функції методів навчання” (1,180). Література: 1. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995. 2. Дидактика современной школы, - К., 1986. 3. Коротяев Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991. 4. Онищук В. О. Структура і методика уроку в школі. – К., 1973. 5. Тестова перевірка знань – К., 1993. 6. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. – Тернопіль, 1997. Семінарське заняття №15. ТЕМА: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ. План. 1. Поняття форми організації навчання. 2. Урок – основна форма організації навчання. 3. позаурочні форми навчання. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. У чому полягає сутність класно-урочної системи навчання? Проаналізуйте її позитивні та негативні сторони. 2. Охарактеризуйте типи уроків: • засвоєння нових знань; • формування умінь і навичок; • узагальнення і систематизація знань; • перевірки і корекції знань, вмінь і навичок; • комбінований урок. 3. Розкрийте зміст підготовки вчителя до конкретного уроку. 4. Дайте характеристику тематичного та поурочного планування. 5. Визначте завдання, що вирішуються на початку уроку. 6. Обґрунтуйте вимоги до пояснення вчителя. 7. Розкрийте технологію формування вмінь і навичок учнів. 8. Дайте узагальнюючу характеристику форм організації навчальної роботи на уроці: • фронтально-колективна, • групова, • парна. 9. Вкажіть найефективніші способи індивідуалізації навчання на уроці. 10. Визначте причини порушень дисципліни на уроці. Охарактеризуйте шляхи подолання порушень порядку. 11. Поясніть традиційні вимоги до уроку. 12. Наведіть характеристику ефективного уроку. 13. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення уроку. 14. Перерахуйте нестандартні уроки. Проаналізуйте їх. 15. Дайте характеристику позаурочних форм навчання: • семінарських занять; • практикумів; • факультативних занять; • екскурсій; • предметних гуртків; • технічних гуртків; • спортивних секцій. 16. Чим екскурсія відрізняється від уроку? 17. Чим обумовлена необхідність домашніх завдань? 18. Визначте вимоги та види домашніх завдань. 19. Розкрийте методику завдання додому. 20. Розкажіть про організаційні форми трудового навчання. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “форма організації навчання”, “класно-урочна система”, “урок”, “клас”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Види і форми організації навчання”. (1,185). IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 13. Література: 1. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник, - К., 1995. 2. Дидактика современной школы, - К., 1986. 3. Косьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 4. Онищук В. О. Сруктура і методика уроку в школі. – К., 1973. 5. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986. 6. Педагогічний пошук. – К., 1989. 7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1989. 8. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. – Тернопіль, 1997. Семінарське заняття №16. ТЕМА:КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. План. 1. Суть і основні види контролю успішності учнів. 2. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії норми оцінки. Алгоритм самопідготовки. І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ ТА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Проаналізуйте функції контролю: • освітню; • діагностичну; • виховну; • розвиваючу; • управляючу; • оцінюючу. 2. Обґрунтуйте сутність видів контролю: • попереднього; • поточного; • періодичного; • підсумкового. 3. Розкрийте основні вимоги до перевірки і оцінки успішності. 4. Визначте критерії оцінки. 5. Охарактеризуйте рівні знань школярів: • репродуктивний; • реконструктивний; • творчий. 6. Перерахуйте шляхи подолання формалізму в оцінці результатів праці учнів. 7. Дайте характеристику знахідкам передових учителів по вдосконаленню методики перевірки і оцінки успішності. 8. Чому на вашу думку у США надають великого значення інформуванню учнів про їх успіхи у навчанні. 9. За яких умов оцінка стає ефективним засобом підвищення успішності. 10. Чи не гальмують низькі оцінки розвиток особистості дітей? 11. Чи можна на Вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок? Проведіть аргументи за і проти цього. 12. Яким є Ваше ставлення до пропозиції про виключення “2” із системи оцінок? Яку систему оцінок запропонували б Ви? 13. Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обґрунтуйте відповідь. 14. Класифікуйте основні причини суб’єктивного оцінювання педагогом знань, вмінь і навичок учнів. Як, на Вашу думку, можна цього уникнути? ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “контроль”, “облік”, “перевірка”, “оцінювання”, “оцінка”, “тестування”, ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 34. Література: 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 2. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 3. Сухорський С. Ф. Система обліку успішності в школі. – К., 1968. 4. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи – К., 1992. 5. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 1997. Семінарське заняття №17. ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ. План. 1. Диференційне навчання в школі. 2. Проблема навчання обдарованих учнів. 3. Причини неуспішності і шляхи їх подолання. 4. Оптимізація процесу навчання. АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте сутність видів диференціації за: • здібностями; • відсутністю здібностей; • майбутньою професією; • інтересами учнів; • талантами дітей. 2. Дайте оцінку різним видам диференціації навчання на уроці: • за кількістю завдань; • за ступенем їх трудності; • за ступенем самостійності їх виконання. 3. Охарактеризуйте умовний поділ учнів відповідно до їх навчальних можливостей, на такі групи: • з дуже високими навчальними можливостями; • з високим рівнем навчальних можливостей; • із середніми навчальними можливостями; • з низькими навчальними можливостями. 4. Визначте умови формування тимчасових груп, оцініть позитивне у груповому навчанні. 5. Розкрийте структуру процесу групового навчання. 6. Обґрунтуйте готовність вчителя до здійснення диференційованого навчання. 7. На конкретних прикладах поясніть сутність диф6ренціації навчально-виховного процесу у США. 8. Дайте вичерпну характеристику обдарованих учнів. 9. Назвіть типи індивідуальної обдарованості. 10. Спробуйте обґрунтувати вимоги до роботи з обдарованими учнями. 11. Проаналізуйте форми роботи та зміст навчальної інформації для обдарованих школярів. 12. Назвіть причини, що стримують розвиток обдарованих дітей. 13. Розкажіть про організацію навчання обдарованих учнів у США. 14. Дайте обґрунтоване визначення понять “неуспішність” і “відставання”. 15. Охарактеризуйте неуспішність школярів. 16. Розкрийте ознаки, за якими можна визначити відставання учнів у навчанні. 17. Спробуйте пояснити причини відставання у навчанні. 18. Визначте компоненти системи роботи з відстаючими учнями. 19. Перерахуйте особливості роботи класів вирівнювання. 20. Розкрийте зміст оптимізації процесу навчання. 21. Назвіть критерії оптимізації процесу навчання. 22. Продумайте характеристику таких видів вирішень при оптимізації процесу навчання: • машинальне; • інтуїтивне; • асоціативне; • пробне; • імовірнісне; • детерміноване. 23. Наведіть основні вимоги до вибору цілісної структури процесу навчання. 24. Обґрунтуйте найбільш типовий підхід до вибору оптимального варіанту вивчення навчального матеріалу: • аналіз змісту навчального матеріалу; • аналіз пізнавальних можливостей учнів; • самоаналіз можливостей педагога; • конкретизація цілей і завдань навчання; • конкретизація змісту навчального матеріалу; • вибір форм навчання; • вибір методів навчання. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “диференційоване навчання”, “неуспішність”, “відставання”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Попередження неуспішності школярів” (3). Література: 1. Бабанський Ю. К. Оптимизиция учебно-воспитательного процесса. – М., 1982. 2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 3. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 4. Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991. 5. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 1997. 6. Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. – М., 1997. 7. Чудновский В. С., Юркевич В. С. Одаренность: дар или испытание. – М., 1990. Семінарське заняття №18. ТЕМА:СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ. ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. План. 1. Поняття про педагогічну систему та системний підхід до управління школою. 2. Принципи управління. 3. Функція управління. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Коли і сому виник системний підхід до вивчення реальної дійсності? 2. Охарактеризуйте склад і структуру педагогічної системи. 3. Поясніть, у чому полягає цілісність та інтегративність систем. 4. Розкрийте ієрархію побудови складних систем. 5. Проаналізуйте цільові, управлінські та причинно-наслідкові зв’язки між елементами системи, її зв’язок із зовнішнім середовищем. 6. Дайте характеристику сутності системного підходу до управління школою. 7. Охарактеризуйте принципи керівництва колективом школи. 8. Визначте особливості спеціальних і загальних функцій управління. 9. Чому, на Вашу думку, без єдиного планування роботи, єдиного підходу немає педагогічного колективу і не може бути ніякого виховного процесу? 10. На конкретному прикладі покажіть процес здійснення організаційної функції управління. 11. Доведіть, що узгодженість дій – одна із важливих умов управління. 12. Охарактеризуйте сутність внутрішкільного контролю, регулювання, обліку. 13. Визначте зміст і значення педагогічного аналізу. Доведіть, що управлінські функції носять “наскрізний”, “все проникаючий” характер. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “система”, “склад системи”, “структура системи”, “інтегративність”, “педагогічна система”, “системний підхід”, “управління”, “плюралізм”, “функції управління”, “спеціальні функції управління”, “планування”, “організація”, “координування”, “контроль”, “регулювання”, “облік”, “аналіз”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Гуманізація відносин в процесі внутрішкільного управління”. Література: 1. Афанасьєв В. Г, Общество: системность, Познание и управление. – М., 1983. 2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 3. Жданова О. М.Управління фізичною культурою: Навч. посібник для фізкультурних вузів. – Львів, 1996. 4. Жмарев Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте. – К., 1984. 5. Закон України “Про загальну середню освіту” – К., 1999. 6. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 7. Конаржевький Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе. – Челябинск, 1986. 8. Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. – Магнитогорск, 1976. 9. Костяшкин Е. Г. Тенденция развития взаимосвязи школы и среды // Сов. педагогика. – 1983. - №3. 10. Макаренко А. С. Твори: в 7 т., т.5. 11. Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. – М., 1990. 12. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988. 13. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид., перероб. і доп. – К., 1986. Семінарське заняття №19. ТЕМА: ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ І СТИЛЮ УПРАВЛІНЧЬКОЇ ДІЯЛЬНГОСТІ КЕРІНИКА ШКОЛИ. План. 1. Методи управління. а) економічні; б) організаційно-педагогічні; в) соціально-психологічні. 2. Стиль управління школою. АЛГОРИТМИ САМОПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Назвіть провідні функції методів управління. 2. Підтвердіть конкретними прикладами те, що економічні методи активізують людський фактор. Назвіть економічні методи управління. 3. Розкажіть з якою метою застосовуються організаційно-стабілізуючі методи (регламентування, нормування, інструктування). 4. У чому полягає сутність розпорядних та стимулюючих впливів? 5. У яких формах реалізується педагогічний аспект організаційно-педагогічних методів управління. 6. Проаналізуйте зміст і значення соціологічних методів управління. Порівняйте організаційно-педагогічні та соціологічні методи. 7. Охарактеризуйте сутність психологічних методів управління. 8. Визначте об’єктивні і суб’єктивні фактори під впливом яких формується стиль керівника. 9. Порівняйте характерні особливості авторитарного, демократичного і ліберального стилів управління. 10. З’ясуйте сутність авторитету офіційного і особистісного. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “методи управління”, “функції методів”, “ господарський розрахунок”, “орендний підряд”, “виробничий кооператив”, “регламентування”, “нормування”, “інструктування”, “нормативи”, “методи стимулюючого впливу”, “соціологічні методи”, “психологічні методи”, “стиль управління”. ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Моделювання в системі методів управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом”. IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 26, 39. Література: 1. Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994. 2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 3. Закон України “Про загальну середню освіту” – К., 1999. 4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 5. Конаржевский Ю. А. Функция педагогического анализа и ее роль в процессе управления школой. – Магнитогорск, 1976. 6. Макаренко А. С. З досвіду роботи. Твори: в 7 т. т.5. 7. Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. – М., 1990. 8. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – 2 вид. перероб. і доп. – К., 1986. 9. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид., переорб. і доп. – К., 1986. 10. Шакуров Р. Х. Социально психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. – М., 1990. Семінарське заняття №20. ТЕМА:ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ. План. 1. Інформаційне забезпечення внутрішнього управління: а) оперативна інформація; б) стратегічна інформація; в) цілісна система внутрішкільної педагогічної інформації. 2. Підвищення аналітичної основи управління: а) системний аналіз уроку; б) логіка аналізу виховного заходу; в) параметри якості знань і рівня вихованості школярів; г) аналіз підсумків навчального року; д) визначення завдань на новий навчальний рік. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. З’ясуйте, завдяки яким умовам реалізується одна із закономірностей управління – його безперервність. 2. Розкрийте сутність управлінської інформації. 3. Визначте зміст оперативної і стратегічної інформації. 4. Охарактеризуйте цілісну систему внутрішкільної педагогічної інформації. 5. Доведіть важливість і необхідність проведення педагогічного аналізу навчально-виховного процесу. 6. Назвіть етапи процедури педагогічного аналізу. 7. Визначте вихідні положення аналізу уроку. 8. Наведіть один із можливих варіантів аналізу уроку. 9. Розкрийте логіку аналізу виховного заходу. 10. Перерахуйте параметри, за якими можна оцінювати якість знань і рівень вихованості школярів. 11. Висловіть власну думку щодо аналізу готовності школярів до продовження освіти. 12. Розкривайте механізм визначення завдань на нових навчальний рік. 13. За яких умов можливе підвищення аналітичної основи управління. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ВМІСТ ПОНЯТЬ: “ управлінська інформація”, “оперативна інформація”, “тематична інформація”, “підсумкова інформація”, “педагогічний аналіз”, “якість знань”. ІІІ. Відвідайте урок з фізичної культури і підготуйте його аналіз. IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту” Стаття 24, 25. Література: 1. Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994. 2. Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект. – К., 1987. 3. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 4. Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”. – К., 1994. 5. Закон України “Про загальну середню освіту” – К., 1999. 6. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 7. Кобзарь Б. С. Управление школой продленного дня. – К., 1988. 8. Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. – М., 1986. 9. Основы внутришкольного управления / Под ред. П. В. Худоминского. – М., 1987. 10. Педагогика / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986. 11. Пикельная В. С. Теоретические основы управления / школоведческий аспект /: Метод пособие. – М., 1990. 12. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Вибр. тв. в 5 т. т.4. – К., 1978. 13. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988. 14. Татьянченко В. С. Организация информационного обслуживания внутришкольного управления. – Челябинск, 1985. Семінарське заняття №21. ТЕМА: ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ. План. 1. Принципи планування роботи школи. 2. Системний, комплексний підхід до складання планів: а) перспективний план роботи школи; б) план роботи школи на рік; в) комплексно-цільове планування; г) календарний план роботи школи на навчальну чверть; д) планування навчального процесу вчителем; е) план роботи керівника школи. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Доведіть, що планування – провідна функція управління. 2. Охарактеризуйте принципи планування. 3. Розкрийте зміст перспективного плану роботи школи. 4. Проаналізуйте річний план роботи школи. 5. Поясніть, у чому виявляється демократизація процесу планування. 6. Визначте зміст і значення комплексно-цільового планування. 7. З якою метою складається календарний план роботи школи на чверть. 8. Обґрунтуйте важливість і необхідність планування навчального процесу вчителем. 9. Дайте характеристику оперативного і річного плану роботи директора школи. 10. Назвіть елементи системи загальношкільного планування. ІІ. Підготуйте конспект уроку з фізичного виховання (згідно спеціальності) для учнів 6-го класу. ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 26. Література: 1. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 2. Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”, // Освіта, грудень 1993 року. 3. Жерносєк І. П. Плани роботи школи / Рідна школа. - №9, 1993. 4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 5. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988. 6. Шамова Т. И., Нефедова К. А. Планирование работы в школе. – М., 1984. Семінарське заняття №22. ТЕМА: ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛИ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ. План. 1. Вимоги до організації внутрішкільного контролю і регулювання. 2. Зміст внутрішкільного контролю. 3. Види контролю. 4. Форми і методи контролю. 5. Визначення цілей внутрішкільного контролю. 6. Планування внутрішкільного контролю. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІД НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Чому внутрішкільний контроль має великий вплив на кардинальні зміни у школі? 2. Охарактеризуйте зв’язок контролю з педагогічним аналізом. 3. У чому проявляється попереджувальний характер контролю? 4. Висловіть свою думку про необхідність залучення до контролю громадських організацій, поєднання контролю і самоконтролю. 5. Підтвердіть фактами важливість дієвості і діагностичності контролю. 6. Визначте напрямки діяльності школи, які необхідно контролювати. 7. Розкрийте мету і зміст тематичного та фронтального контролю. 8. Назвіть форми контролю. Охарактеризуйте коротко кожну з них. 9. Перерахуйте методи внутрішкільного контролю. 10. Визначте цілі внутрішкільного контролю. 11. Назвіть нормативну основу внутрішкільного контролю за якістю знань і викладання. 12. Які, на Вашу думку, навчальні заняття чи виховні заходи доцільно вибирати для відвідування і аналізу? 13. Розкрийте шляхи удосконалення планування внутрішкільного контролю. 14. Розкажіть за яких обставин підвищується роль кожного члена колективу у внутрішкільному контролі. ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: “діагностика”, “тематичний контроль”, “фронтальний контроль”, “хронометрування”. ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 40. Література: 1. Бегей В. М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою. - Львів, 1994. 2. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995. 3. Закон України “Про загальну середню освіту” – К., 1999. 4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993. 5. Методика и техника внутришкольного контроля за эффективностью учебно-воспитательного процесса. – К.,1988. 6. Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабенского. – 2-е изд. – М., 1988. 7. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. – 1993, 3 вересня. 8. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. Вибр. тв. в 5 т. т.4. – К., 1978. 9. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988. 10. Флоров П. Т. Школа молодого директора. – М., 1988. Семінарське заняття №23. ТЕМА:ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ. ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ. План. 1. Цілі і завдання роботи з педагогічними кадрами. 2. Форми організації колективного і групового навчання педагогів. 3. Самоосвіта педагогів. 4. Атестація педагогічних працівників. 5. Передовий педагогічний досвід і його види. 6. Комплексна оцінка педагогічного досвіду як передового. 7. Способи виявлення та процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду. 8. Поширення і використання передового педагогічного досвіду. АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте сутність протиріч, які породжують проблему професійного навчання педагогів. 2. У чому, на Вашу думку, полягає психологічна перебудова вчителя української національної школи. 3. Назвіть провідні компоненти системи роботи з педагогічними кадрами. 4. Розкрийте важливість теоретичної підготовки вчителя, як предметника. 5. Проаналізуйте недоліки професійного навчання педагогів. 6. Визначте фактори, якими забезпечується оптимальний вибір змісту організаційних форм навчання педагогів. 7. Охарактеризуйте роботу педколективу над обраною темою із провідних психолого-педагогічних проблем. 8. Дайте характеристику роботі психолого-педагогічному семінару, практикуму з аналізу відкритих уроків і виховних годин. 9. Розкрийте зміст роботи предметних і циклових методичних об’єднань. 10. Визначте групи педагогів за ставленням до самоосвіти і умінням організувати самостійну роботу над собою. Порівняйте їх. 11. Доведіть на конкретних фактах, що якість самоосвіти у значній мірі залежить від наявності у вчителя вільного часу. 12. Розкрийте основні напрями діяльності наставників з молодим педагогом. 13. Ви

Дата публікації 01.01.1970
Рейтинг файлу 34/13/2.62 2.62

Імя файлу 1134347806_1768.rar
Розмір файлу 75.10 Kb
Останнє оновлення 12.12.2005 02:36
Контрольна сума e624a69f8fe0afad4f30e07e039e8490

Дата публикації 12.12.2005 02:36
Сторінку прочитали 5443 рази
Файл завантажили 683 рази

Завантажити файл

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки


 Реклама 

 Реклама 

 Авторизація 
Логін:
Пароль:
Запамятати мене
Реєстрація
Нагадати пароль

 Ваша думка 
Чи даєте Ви хабарі ?
Так завжди
Коли нема іншого виходу
Інколи
НіколиВсього голосів: 23012
Результати опитування

 Наші друзі 
Рефераты, скачать реферат

 Новини JOIN 
Погода, Новости, загрузка...

:: Карта сайта :: Реклама на сайте :: Архив сайта ::